Zgłoś pracę

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie do dnia 7 lutego 2020 r. formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami dokumentującymi stosowane działania oraz przesłanie egzemplarzy okazowych (dotyczy kategorii gadżet) pocztą do Biura Konkursu na adres:
Perspektywy Press, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „Genius Universitatis” – Biuro Konkursu

Uwaga!

Kapituła Konkursu prosi o zamieszczanie prac konkursowych w bardzo prostej formie, bez zbędnych długich opisów, a pokazujące głównie jej wartość kreatywną.

Rejestracja do konkursu została zakończona.