Konkurs na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej 2019

Kreatywność to inteligencja
w trakcie zabawy

ALBERT EINSTEIN

GENIUS UNIVERSITATIS 2019

Serdecznie zapraszamy uczelnie i wydziały do konkursu na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej - Genius Universitatis 2019. Konkurs ma charakter otwarty - jest adresowany do wszystkich polskich uczelni, a udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie do 13.02 2019 r. internetowego formularza zgłoszeniowego na stronie KONKURSU wraz z załącznikami dokumentującymi stosowane działania. Do konkursu można zgłaszać narzędzia marketingowe wykorzystywane w rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19.

Do konkursu uczelnie mogą zgłaszać prace w jednej lub wielu kategoriach:

 1. Reklama prasowa
 2. Event wspierający rekrutację
 3. Gadżet promocyjny
 4. Kampania w mediach społecznościowych
 5. Video online
 6. Content marketing
 7. Serwis rekrutacyjny

Prace konkursowe oceniać będzie kapituła złożona ze znakomitych ekspertów marketingu: Katarzyna Dragović, Paweł Janas, Artur Jabłoński, Ewa Opach, Jacek Szlak, dr Bianka Siwińska.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i statuetkami. W każdej kategorii przewidziane są nagrody związane z promocją.

Finał konkursu nastąpi podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego 2019
(PKiN, Warszawa 8 marca 2019 r.)

Regulamin konkursu 2019 (.pdf)

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PATRONI

Kryteria

Każda ze zgłoszonych prac będzie oceniana, przez kapitułę,
według pięciu kryteriów:

Kapituła

Artur Krajewski

PROF. NaDZW. DR HAB.
ARTUR KRAJEWSKI
Przewodniczący kapituły

Ewa Opach

Ewa Opach
dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB Polska
DIMAQ

Katarzyna Dragović

Katarzyna Dragović
Założycielka
Szkoły Mistrzów Reklamy

Paweł Janas

Paweł Janas
Head of Creation
w agencji GoldenSubmarine

Artur Jabłoński

Artur Jabłoński
CEO agencji digitalk

Bianka Siwińska

dr Bianka Siwińska
Redaktor Naczelna
Miesięcznika Perspektywy

Jacek Szlak

Jacek Szlak
Redaktor naczelny portalu
Marketing przy Kawie

Nagrody

Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma:

I miejsce

 • pamiątkowa statuetka i dyplom
 • jednorazowy mailing
  do maturzystów 2019
  (26 600 adresów)
 • baner typu double bilboard
  na portalu perspektywy.pl
  na okres 2 miesiący
 • umieszczenie 7 postów
  na facebooku perspektyw

II miejsce

 • pamiątkowy dyplom
 • baner double bilboard
  na portalu perspektywy.pl
  na okres 1 miesiąca
 • umieszczenie 5 postów
  na facebooku perspektyw

III miejsce

 • pamiątkowy dyplom
 • baner block
  na portalu perspektywy.pl
  na okres 1 miesiąca
 • umieszczenie 3 postów
  na facebooku perspektyw

Zwycięzcy konkursu Genius Universitatis 2018

Reklama prasowa

 • 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 3. Uniwersytet Gdański

Gadżet promocyjny

 • 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 3. Politechnika Wrocławska

Event wspierający rekrutację

 • 1. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • 2. Uniwersytet Łódzki
 • 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kampania w mediach społecznościowych

 • 1. Politechnika Warszawska
 • 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 3. Grupa Uczelni Vistula

Video

 • 1. Politechnika Białostocka
 • 2. Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Serwis rekrutacyjny

 • 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Content marketing

 • 1. Uniwersytet SWPS
 • 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 3. Politechnika Łódzka

Prezentacja - Genius 2018

Zwycięzcy edycji 2017

Reklama prasowa

 • 1. Politechnika Wrocławska
 • 2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • 3. Uniwersytet Gdański

Event wspierający rekrutację

 • 1. Uniwersytet SWPS
 • 2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie/ Politechnika Wrocławska
 • 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gadżet promocyjny wspierający rekrutację

 • 1. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2. Politechnika Łódzka
 • 3. Politechnika Białostocka

Kampania w mediach społecznościowych

 • 1. Politechnika Warszawska
 • 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 3. Politechnika Śląska

Content Marketing

 • 1. Uniwersytet SWPS
 • 2. Politechnika Łódzka
 • 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Serwis rekrutacyjny

 • 1. Politechnika Warszawska
 • 2. Uniwersytet Jagielloński
 • 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Video online

 • 1. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2. Uniwersytet Wrocławski
 • 3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fotogaleria 2018

Fot. Warszawska Szkoła ReklamyFotogaleria 2017

Fot. Olga Wąsik

Fotogaleria 2016

Fot. Krzysztof Wojciewski